Đang truy cập: 4
Trong ngày: 5
Trong tuần: 1100
Lượt truy cập: 1010247

          Căn cứ Công văn số 158/LĐTBXH-TCCB ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng TP. Hồ Chí Minh;

          Căn cứ nhu cầu bổ sung viên chức, Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018, cụ thể như sau:

I. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu

II. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

 1. Xét kết quả học tập của người dự tuyển.
 2. Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

III. Điều kiện chung đăng ký tham gia dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển: không cư trú tại Việt Nam, mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

IV. Chỉ tiêu, tiêu chuẩn theo vị trí việc làm

 1. Chuyên viên (mã ngạch 01.003): 02 chỉ tiêu

- Tốt nghiệp đại học trở lên: Chuyên ngành Hành chính, Kinh tế, Kế toán, Kỹ thuật, Kỹ sư công nghiệp.

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định; Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định.

 1. Kế toán viên (mã ngạch 06.031): 01 chỉ tiêu

- Tốt nghiệp đại học trở lên: một trong các chuyên ngành Kế toán hoặc Tài chính - Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán viên.

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định; Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định.

 1. Dược sĩ (mã ngạch V.08.08.23): 01 chỉ tiêu

- Tốt nghiệp trung cấp dược sĩ trở lên.

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định; Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định.

 1. Điều dưỡng (mã ngạch V.08.05.13): 04 chỉ tiêu

- Tốt nghiệp trung cấp điều dưỡng trở lên.

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định; Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định.

 1. Kỹ thuật viên vật lý trị liệu (mã ngạch V.08.07.19): 04 chỉ tiêu

- Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành vật lý trị liệu phục hồi chức năng trở lên.

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định; Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định.

 1. Kỹ thuật viên chỉnh hình (mã ngạch V.05.02.08): 03 chỉ tiêu

- Tốt nghiệp trung cấp chỉnh hình trở lên.

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định; Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định.

V. Hồ sơ dự tuyển, thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ

 1. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu kèm theo;

- Sơ yếu lí lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Bản sao có chứng thực các văn bằng chứng chỉ và kết quả học tập (Bảng điểm) theo yêu cầu của từng vị trí dự tuyển; bản sao chứng minh nhân dân, hộ khẩu;

- 02 tấm hình 3 x 4;

- Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền;

 1. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Thời hạn nhận hồ dự tuyển: 20 ngày làm việc kể từ ngày Thông báo này được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng (từ ngày 07 tháng 03 năm 2018 đến ngày 03 tháng 04 năm 2018).

 1. Địa điểm nộp hồ sơ

- Hồ sơ nộp trực tiếp (không nhận qua đường khác) tại Phòng Tổ chức cán bộ, Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ: số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P.7, Q.3, TP.HCM.

- Điện thoại: 028.39325884

 • Ghi chú: Mọi thông tin liên quan đến tuyển dụng viên chức năm 2018 sẽ được thông báo trên trang web của Trung tâm: www.trungtamchinhhinh.com.CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày…..tháng……năm 2018.

 

 ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

 

Tên tôi là: ......................................................................... Nam, Nữ: .....................

Ngày sinh: ..............................................................................................................

Quê quán: ...............................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: .......................................................................................................

Điện thoại liên lạc: ..................................................................................................

Dân tộc: ..................................................................................................................

Trình độ và chuyên ngành đào tạo: ........................................................................

Đối tượng ưu tiên (nếu có): (1)................................................................................

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức của ..........................................................................................(2), tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ xét tuyển viên chức ở vị trí việc làm ....................................(3). Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển viên chức theo thông báo của quý cơ quan, đơn vị.

Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:

 1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;
 2. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm: .............................................................................................................................................................................................................................................................(4)
 3. Giấy chứng nhận sức khoẻ;
 4. 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6.

Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật, kết quả tuyển dụng của tôi hủy bỏ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                                                                            Kính đơn.

                                                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

(1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;

(2) Ghi đúng tên đơn vị sự nghiệp có thông báo tuyển dụng viên chức;

(3) Ghi đúng vị trí việc làm cần tuyển của đơn vị sự nghiệp tuyển dụng;

(4) Ghi rõ tên của các bản chụp, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, gửi kèm đơn đăng ký dự tuyển. 

 
Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng Tp Hồ Chí Minh
 
Địa chỉ : Số 70. Bà Huyện Thanh Quan. Phường Võ Thị Sáu. Quận 3. Tp Hồ Chí Minh
 
Tel : 028.39325884 - Fax: 028.39325965.
 
Website : trungtamchinhhinh.vn - Email : [email protected]