Đang truy cập: 3
Trong ngày: 36
Trong tuần: 497
Lượt truy cập: 1017286

Quy chế thi đua khen thưởng

Quy chế thi đua khen thưởng tại Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng thành phố Hồ Chí Minh

Nội quy lao động

Nội quy lao động tại Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng thành phố Hồ Chí Minh

Quy chê tuyển dụng

Quy chê tuyển dụng tại Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng thành phố Hồ Chí Minh

Quy chế nâng bậc lương

Quy chế nâng bậc lương tại Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng thành phố Hồ Chí Minh

Quy chế đánh giá xếp loại thi đua khen thưởng

Quy chế đánh giá xếp loại thi đua khen thưởng Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng thành phố Hồ Chí Minh

Quy chế làm việc

Quy chế làm việc tại Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng thành phố Hồ Chí Minh

Quy chế đánh giá thu nhập tăng thêm

Quy chế đánh giá, xếp loại kết quả lao động thu nhập tăng thêm

Quy chế dân chủ cơ sở

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở của Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng thành phố Hồ Chí Minh:

Yêu cầu báo giá tua nghỉ mát

Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Tp.HCM gửi yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh về việc tham gia cung cấp dịch vụ tham quan nghỉ mát của Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi Chức năng Tp.HCM

Nghị định về kiểm soát tài sản thu nhập

Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn (Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ)

1 3 4 5 6 » ( 7 ) Di chuyển đến trang

Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng Tp Hồ Chí Minh
 
Địa chỉ : Số 70. Bà Huyện Thanh Quan. Phường Võ Thị Sáu. Quận 3. Tp Hồ Chí Minh
 
Tel : 028.39325884 - Fax: 028.39325965.
 
Website : trungtamchinhhinh.vn - Email : [email protected]